Sídlíme v Brně a v Bratislavě

Angličtina, Francouzština, Němčina, Čeština, Slovenština, Italština, Srbština, Polština, Ruština

Top
 

Služby

Překlady

Úřední překlady

Korektury

Překlady

Běžné překlady

Překlady webových stránek, marketingové a reklamní materiály, literární texty a články.

Profesionální překlady

Překlady technických manuálů, norem, směrnic, právních dokumentů a smluv, účetních výkazů, dokumentů z oblasti medicíny, farmacie a klinických studií.

Jiné jazykové kombinace

Poskytujeme také profesionální překlady a korektury v jiných jazycích, kde spolupracuje s partnerskými agenturami a překladately.

Právní dokumenty (smlouvy, oficiální žádosti, korporátní komunikace, administrativní dokumentace, korespondence, atd.)

Technická dokumentace (manuály, popisy, znaky, instrukce, procesní postupy)

Ekonomická oblast (tržní zprávy, články, analýzy, účetnictví, atd.)

Medicína (pokyny, upozornění, popisy, atd.)

Knihy (od vědecké literatury po beletrii)

Marketing (návrhy, nabídky, billboardy, atd.)

Webové stránky

Úřední překlady

Úřední překlady jsou vyžadovány v úředním styku. Ve Slovenské a České republice můžou tyto překlady poskytovat výhradně překladatelé s příslušným oprávněním.

Jedná se například o dokumenty potvrzující Vaši kvalifikaci zaměstnavateli nebo univerzitě. V případě, kdy cizinec/cizinka zařizuje svatbu s občanem/občankou  Slovenské nebo České republiky, tak také potřebuje dokumenty přeložené oprávněným překladatelem.

Typy dokumentů:

Certifikáty Smlouvy
Vysvědčení Diplomy
Oddací listy Rodné listy
Úmrtní listy Soudní rozhodnutí
Výpisy z trestního rejstříku Výpisy z obchodního rejstříku

Korektury

Služba korektury

Korektura přeloženého dokumentu je důležitá z hlediska zabezpečení jeho kvality a je součástí standardních překladatelských služeb. Určitě se chcete ujistit, že obsah Vašeho dokumentu neobsahuje žádné chyby, a to ještě předtím než ho publikujete na Vašich webových stránkách určených pro klienty nebo k zaslání do tisku.

Pokud  máte dokumenty, které už byly přeložené, ale chcete je nechat ještě zkorigovat, tato služba je tu právě pro Vás a naši korektoři určitě splní Vaše očekávání.

Také se můžeme dohodnout na korekci textu , která bude respektovat Váš business styl, směrnice, či glosář pro zabezpečení souladu mezi Vašimi dokumenty a kulturou Vaší společnosti a jejím specifickým jazykem.

Právní dokumenty (smlouvy, oficiální žádosti, korporátní komunikace, administrativní dokumentace, korespondence, atd.)

Technická dokumentace (manuály, popisy, znaky, instrukce, procesní postupy)

Ekonomická oblast (tržní zprávy, články, analýzy, účetnictví, atd.)

Medicína (pokyny, upozornění, popisy, atd.)

Knihy (od vědecké literatury po beletrii)

Marketing (návrhy, nabídky, billboardy, atd.)

Webové stránky