Sídlime v Bratislave a v Brne

Angličtina, Francúzština, Nemčina, Čeština, Slovenčina, Taliančina, Srbština, Polština, Ruština

Top
 

Služby

Preklady

Úradné preklady

Korektúry

Preklady

Bežné preklady

Preklady webových stránok, marketingové a reklamné materiály, literárne texty a články.

Profesionálne preklady

Preklady technických manuálov, noriem, smerníc, právnych dokumentov a zmlúv, účtovných výkazov, dokumentov z oblasti medicíny, farmácie a klinických štúdií.

Iné jazykové kombinácie

Poskytujeme taktiež profesionálne preklady a korektúry v iných jazykoch, kde spolupracujeme s partnerskými agentúrami a prekladateľmi.

Právne dokumenty (zmluvy, oficiálne žiadosti, korporátna komunikácia, administratívna dokumentácia, korešpondencia, atď.)

Technická dokumentácia (manuály, popisy, znaky, inštrukcie, procesné postupy)

Ekonomická oblasť (trhové správy, články, analýzy, účtovníctvo, atď.)

Medicína (pokyny, upozornenia, popisy, atď.)

Knihy (od vedeckej literatúry po beletriu)

Marketing (návrhy, ponuky, billboardy, atď.)

Webové stránky

Úradné preklady

Úradné preklady sú vyžadované v úradnom styku, pričom v Slovenskej a Českej republike môžu tieto preklady poskytovať výhradne prekladatelia s príslušným oprávnením.

Sú to napríklad dokumenty, ktoré potvrdzujú Vašu kvalifikáciu pre zamestnávateľa alebo univerzitu, prípadne keď cudzinec/ka zariaďuje svadbu s občianom/kou Slovenskej/Českej republiky, tak taktiež potrebuje dokumenty of oprávneného prekladateľa.

Typy dokumentov:

Certifikáty Rodné Listy
Zmluvy Úmrtné Listy
Vysvedčenia Súdne Rozhodnutia
Diplomy Výpisy Z Registra Trestov
Sobášne Listy Výpisy Z Obchodného Registra

Korektúry

Korektúra preloženého dokumentu je dôležitá z hľadiska zabezpečenia jeho kvality a je súčasťou štandardných prekladateľských služieb. Určite sa chcete uistiť, že obsah Vášho dokumentu neobsahuje žiadne chyby. A to ešte predtým, než ho publikujete na Vašich webových stránkach, určených pre klientov, alebo k zaslaniu do tlače.

Ak už disponujete dokumentmi, ktoré boli preložené, ale chcete si ich nechať ešte skorigovať, táto služba je tu práve pre Vás a naši korektory určite splnia Vaše očakávania.

Taktiež sa môžme dohodnúť na korekcii textu vzhľadom na Váš business štýl, smernice, či glosár pre zabezpečenie toho, aby Vaše dokumenty ladili s kultúrou vašej spoločnosti a jej špecifickým jazykom.

Právne dokumenty (zmluvy, oficiálne žiadosti, korporátna komunikácia, administratívna dokumentácia, korešpondencia, atď.)

Technická dokumentácia (manuály, popisy, znaky, inštrukcie, procesné postupy)

Ekonomická oblasť (trhové správy, články, analýzy, účtovníctvo, atď.)

Medicína (pokyny, upozornenia, popisy, atď.)

Knihy (od vedeckej literatúry po beletriu)

Marketing (návrhy, ponuky, billboardy, atď.)

Webové stránky